INFORMACIÓ ESCOLA

Centre concertat pel Departament d'educació de la Generalitat de Catalunya.

Calendari escolar. Curs: 2023-24

Us adjuntem el nostre calendari escolar d'aquest curs. 

Normes de funcionament de centre. Curs 2023-24

Tot seguit podeu trobar el nostre document amb les normes de funcionament de centre.

Informació d'Erasmus

Què significa ser una escola Erasmus+? 

L’Escola Sant Josep, des de fa més de 5 anys participa en el programa europeu Erasmus+, això vol dir que té l’oportunitat de dur a terme projectes amb socis d’arreu d’Europa per formar-se en alguna àrea educativa en concret.

De la mateixa manera, els i les docents del centre poden realitzar períodes de formació en països estrangers, extreure idees, recursos i aprendre bones pràctiques per incorporar a les aules de la nostra escola. 

I què implica tot això en l’educació del meu fill/a? 

Mantenir relacions amb alumnes d’altres escoles d’Europa ajuda als infants a millorar les seves habilitats lingüístiques de forma contextualitzada. Realitzem videoconferències i projectes amb nens d’altres centres educatius, on participen activament. A més, tots els aprenentatges que els docents adquireixen durant les estades als països estrangers fomenta l’ús de noves metodologies en les aules de l’escola. 

Però tot això com es paga?

El programa Erasmus + està financiat per la Unió Europea i els fons europeus per a l’educació. Per tant, totes les activitats dintre del programa estan becades i no suposen una despesa extra per a les famílies o el centre. 

Els alumnes tenen l’oportunitat de viatjar? 

Sí. De cara a l’any vinent demanarem a la comissió europea beques perquè els alumnes de 5è de primària puguin fer una estada presencial a una escola europea. Creiem que no hi ha millor aprenentatge lingüístic que realitzant una immersió total. Durant els cursos de 3r i 4t de primària els alumnes estudiaran italià com a llengua estrangera i al primer curs de cicle superior tindran l’oportunitat de visitar l’escola amb la qual hauran estat en contacte durant els anys previs. 

I és tan fàcil aquesta financiació?

L’Escola Sant Josep és l’únic centre educatiu a Terrassa que està acreditat. Això vol dir que disposa de finançament públic assegurat per poder dur a terme totes aquestes activitats internacionals fins l’any 2027. 

Ambient familiar

Volem que els nens/es se sentin feliços creant espais de diàleg i combinem les funcions educatives i afectives, per generar el millor ambient, per a desenvolupar les bones relacions dels nostres alumnes. Tot això està  inclòs en el nostre Pla de convivència.

Aquest Pla de convivència vetlla per les bones relacions entre la comunitat educativa.

Tracte individualitzat

Un acompanyament proper amb la famí­lia i amb els alumnes. El nostre objectiu és fomentar el treball autònom i donar eines i estratègies pedagògiques, per millorar el treball al centre.

Seguim un programa personal amb l'alumne durant el curs, on els mestres, fan un seguiment de l'evolució i els reptes dels seus alumnes. (PPA).

Educació emocional com a filosofia de centre.

A través de les activitats diàries d'educació emocional els nostres alumnes arriben a ser emocionalment competents. Aprenen a conèixer les pròpies emocions, a gestionar-les i a establir bones relacions amb els altres.