NIVELLS EDUCATIUS

Tenim 3 nivells educatius:Llar d'infants

0 a 3 anys

La nostra escola disposa de dues classes de Llar d'Infants on impartim el primer cicle d'educació infantil (de 1 a 3 anys).

La nostra llar d'infants té un espai  amb un clima de seguretat i confiança, on els nostres infants tenen la possibilitat de desenvolupar les seves capacitats cognitives, la seva personalitat, la seva imaginació, a més de dur a terme un bon aprenentatge dels hàbits d'autonomia personal i de relació social, cosa que els permetran viure i contactar amb el seu entorn i créixer com a persones partim de la idea que totes les experiències que els infants viuen, els eduquen i propicien alguns tipus d'aprenentatge.

Celebrem totes les festes, tradicions populars i també els aniversaris dels nens/es.

La nostra llar d'infants programa sortides segon el nivell i estan relacionades amb els centres d'interès treballats.

Caracterí­stiques diferencials de la nostra llar:

1.    Eduquem hàbits

Fomentem l'autonomia i el treball dels hàbits, de manera que els infants es senten segurs en el transcurs del dia a dia i poden anticipar-se i desenvolupar-se d'una manera molt més independent.

2.    Eduquem emocions

Entenem l'educació emocional com un pilar fonamental per una educació de qualitat, per aquest motiu les mestres procurem acompanyar als infants en les seves emocions d'una manera sana i positiva.

Dia a dia, els ajudem a reconèixer i donar nom a les seves emocions, aprenent a gestionar-les, així com també fomentem els valors a través de contes que tenen missatge i que vivim de manera diària a l'aula, per tal d'interioritzar-los i fer-los nostres.

3.    Hello Kids Project (Immersió lingüística en anglès)

Introduïm l'anglès a diari de manera significativa amb experiències d'aprenentatge on la llengua vehicular és l'anglès mitjançant el nostre projecte Hello Kids Project. La comissió d’anglès està  formada per mestres amb titulació de llengua anglesa i una nativa.

El nostre objectiu en aquesta etapa és educar l’oïda per això és important que l’anglès que escoltin sigui de qualitat. El nostre mètode motiva als infants a fer servir l’anglès com a una llengua més i de manera natural.

L’ infant compren la totalitat del missatge en anglès i de manera progressiva oferirà  resposta.

4.    Filosofia Montessori

A la nostra Llar seguim la filosofia Montessori per treballar la part d’estimulació i autonomia dels nostres infants. Es tracta d’oferir un ambient segur que possibiliti el treballar la part cognitiva i afectiva a través de la manipulació i experimentació.

5.    Circuit diari psicomotor

Entenem el moviment com una part fonamental del desenvolupament de l’infant, per això cada matí presentem un circuit que el convida a fer uns moviments específics, per tal d’assolir el domini i control del seu cos d’una manera lúdica.

En aquest circuit la mestra procurarà  que l’infant faci tots els moviments que, de manera natural formen part del seu desenvolupament, incloent l’equilibri i el salt i fomentant l’autonomia a l’hora de treure i posar-se les sabates.

6.    Treball diari de motricitat fina

Com un pas previ a l’escriptura i al desenvolupament cognitiu, cada matí proposem quatre espais de joc en els quals els infants troben diferents materials que els conviden a fer un moviment precís. Cada espai fomenta el desenvolupament d’un moviment o un aspecte en concret: moviment d’enfilar, la pinça, la lògica i la precisió.  I de manera global la coordinació oculo-manual, tot i que els materials van canviant cada dues o tres setmanes, per tal de mantenir la seva motivació.

7.    Experimentacions

En aquesta etapa de 0 a 3 l’infant es troba en un moment de màxima absorció a nivell sensorial i tot allò que experimenta i viu a través dels seus sentits té un ressò especial a nivell de desenvolupament neuronal. És per aquest motiu que des de la llar proposem diferents projectes segons els seus interessos, per tal d’oferir-los experiències vivencials que suposin un aprenentatge significatiu i compartit.

8.    Joc simbòlic a partir de racons

El joc simbòlic es basa en situacions específiques que estan destinades a l’activitat lúdica que necessita una participació lliure, imaginativa i creadora.

Aquest joc permet als infants recrear experiències quotidianes, assumir rols diferents als habituals i faciliten representar situacions que els han comportat dificultats emocionals.

Cada dia de la setmana dediquem una estona a plantejar aquest tipus de joc. La mestra observa les interaccions dels infants amb els materials i amb els companys.

9.    Baby Art

A la Llar d’infants també està  present l’expressió plàstica. Es treballa, entre d’altres coses, ajudar als infants a experimentar i manipular lliurement amb diferents materials. És important que el nen/a se senti lliure per desenvolupar la seva creativitat.

10. Música

La música és important en el desenvolupament dels infants ja que incideix d’una manera natural en els aspectes cognitius, motrius i emocionals. A través de les cançons i jocs de falda els nens/es poden iniciar-se en el descobriment del seu cos, la dansa i el ritme i aprendre a expressar-se.

11. Swimming Pool

Des del projecte d’immersió lingüística en anglès presentem Swimming Kids com una oportunitat única de viure l’anglès de manera natural en un espai nou i atractiu com és la piscina. És una metodologia pionera que ofereix una experiència compartida amb la teacher, permeten que els infants desenvolupin les seves primeres nocions bàsiques per aprendre a nadar, al mateix temps que viuen l’anglès.

Aquesta activitat es porta a terme durant el tercer trimestre i un cop per setmana.

 

LA NOSTRA LLAR I LES FAMÍLIES

Entenem que la col·laboració de les famílies amb la llar és una condició indispensable per que els nens i nenes s’adaptin sense cap problema i assoleixin els objectius proposats.

Durant el primer trimestre es fa una reunió amb l’equip de mestres per explicar als familiars com funcionarà  el curs i que cal tenir en compte. Cada trimestre s’elaborarà  un informe per donar-vos a conèixer l’evolució i el comportament de l’infant a l’escola.

La mestra s’entrevistarà  amb la família durant el curs. I sempre que el seguiment del nen o nena ho requereixi o sempre que els pares ho considerin oportúº es faran més entrevistes.

Mantindrem el contacte diari de manera personal que permetrà  tenir-vos informats de com ha anat el dia.

 

HORARI

El nostre horari de la Llar és:

Acollida matinal

De 8:00 a 8:50h

Matí

Entrades: de 8:50 a 9:10h

Sortides: 12:50h

 

Tarda

Entrades: de 14:50 a 15:10h

Sortides: 16:50h

RECOLLIDA DELS INFANTS

A l’hora de sortir no deixarem marxar al nen/a amb cap persona desconeguda. Per això, quan els familiars no podeu venir a recollir-los ens heu d’avisar prèviament que vindrà  una altra persona i anotar a l’agenda  o per telèfon el DNI d’aquesta persona.Infantil

de 3 a 6 anys

La nostra escola disposa de 3 aules d’infantil (I3, I4 i I5). A l’etapa d’infantil partim de la identitat personal de cada nen i nena atenent a les seves necessitats, acompanyant i compartint el seu recorregut .

1.    Immersió lingüística en anglès

Introduïm l’anglès a diari de manera significativa amb experiències d’aprenentatge on la llengua vehicular és l’anglès mitjançant el nostre projecte Hello Kids Project. La comissió d’anglès està formada per mestres amb titulació de llengua anglesa i una nativa.

El nostre mètode motiva als infants a fer servir l’anglès com a una llengua més i de manera natural.

L’infant compren la totalitat del missatge en anglès i de manera progressiva oferirà  resposta.

Les nostres teachers segueixen el mètode Artigal. És un aprenentatge basat en contes i cançons. S’inclouen moltes activitats basades en TPR (resposta bàsica total), rimes d’accions i mímica.

Josep Maria Artigal, mestre i investigador català  que ha desenvolupat aquest mètode innovador per a l’aprenentatge de llengües a educació infantil, va plantejar la seva hipòtesi:

“Les llengües no s’aprenen primer i s’usen després. S’usen i és llavors quan s’aprèn. És a dir, s’aprèn a parlar parlant”. Per això al nostre centre s’imparteixen moltes classes mitjançant la immersió lingüística total en anglès.

 

2.    Science.

A l’hora de science els nostres alumnes amb la seva curiositat innata i les seves ganes d’aprendre, experimenten i juguen amb les diferents propostes que es realitzen. Tot això amb un ambient immers a la llengua anglesa.

 

3.    Treball per ambients i per internivells

És una metodologia globalitzadora i activa que consisteix en crear un clima, un context d’aprenentatge basat en una organització dels alumnes per internivells (I3, I4 i I5), dels espais i, especialment, oferint els materials adequats per tal de promoure l’activitat lliure i fomentar la investigació, l’aprenentatge i el desenvolupament de les capacitats i competències dels infants.

 

4.    Aprenentatge cooperatiu

És una metodologia d’aula en la que es fa un ús didàctic de grups reduïts per afavorir la inclusió de tots els membres . Es treballa des de Educació Infantil fins a 6è de Primària.

 

5.    Competència digital

Les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement TAC permeten que l’infant sigui el protagonista dels seus aprenentatges, li permeten fer descobertes, experimentar, estimulen la curiositat i la recerca...

A la nostra escola els alumnes d’infantil comencen a treballar aquestes habilitats mitjançant els Ipads on posen en joc moltes habilitats cognitives i afavoreixen la seva creativitat.

A través de diferents aplicacions educatives es reforcen la lecto-escriptura, llenguatge matemàtic, adquisició d’hàbits, ...

 

6.    Projecte de lectoescriptura

L’aprenentatge de la lectoescriptura és un dels principals reptes de la nostra escola a educació infantil per començar l’educació primària amb una bona base de lectura i escriptura. Les nostres propostes didàctiques estan enfocades cap a un aprenentatge funcional de la llengua, significatiu per a l’alumnat, treballant tots els aspectes lingüístics en activitats interdisciplinars i a partir de situacions lúdiques i quotidianes.

Les mestres actuen com a dinamitzadores de converses i activitats d’expressió i comprensió oral i escrita, essent el model de referència en totes les verbalitzacions.

 

7.    Educació emocional a infantil

En el nostre Pla de Convivència li donem molt pes a l’educació emocional en els nens, ja que és la base de tota educació. Per això, tant a casa com a l’escola se’ls hi ha de proporcionar oportunitats perquè¨ siguin capaços d’identificar les seves emocions això­ com expressar-les i gestionar-les.

El nen/a que creix en una base d’educació emocional creix en confiança en si mateix/a, capaç de conèixer les seves capacitats, amb bona autoestima, amb bones habilitats socials i amb bones habilitats per resoldre conflictes de forma exitosa.

A la nostra escola seguim un projecte transversal des d’educació infantil fins a 6a. de primària.

-Sintonies i relaxació: Rutines que es fan cada dia a l’aula per tal d’aconseguir un bon clima relaxant i benestar personal.

-Treball d’emocions i diferenciació a través dels contes: Fomentem les emocions i valors a través de contes que tenen missatge i que vivim de manera diària a l’aula, per tal d’interioritzar-los i fer-los nostre.

-Xic-i-mèdia: nens i nenes mediadors a l’hora de pati: Dins del Pla de Convivència de l’escola uns dels objectius importants És la relació amb els altres i la resolució de conflictes de forma natural i relaxada. Per això tenim a les nostres aules dos nens/es que són els mediadors a l’hora del pati. Ells són els encarregats d’intentar donar solució als petits conflictes que poden sorgir en les estones de joc. Mitjançant la paraula els mateixos infants troben la solució de forma autònoma a aquest petits conflictes.

-Racó de les emocions: Dia a dia, els ajudem a reconèixer i donar nom a les seves emocions, aprenent a gestionar-les. Dins d'aquest racó trobem el "SAFE PLACE". Un espai on els petits poden anar a relaxar-se i tornar a la calma de forma autònoma. Amb diferents materials/activitats.

 

8.  BEE-BOT

Amb el "BEE-BOT" treballem la robòtica de manera senzilla. És ideal per començar a treballar la programació amb infants de 3 a 7 anys.

 

9.    Tallers de descoberta

Mitjançant els tallers de descoberta treballen la part de l’entorn i estimulen les ments despertes i curioses dels alumnes. Aquesta metodologia els permet aprendre a fer a través de l’experiència, els errors i els encerts.

 

10. Matemàtiques manipulatives i vivencials

Basat en les intel·ligències múltiples. Es fomenta l’aprenentatge de les matemàtiques mitjançant la manipulació de material i a través del joc.

 

11.  Padrins i fillols

Dins del nostre Pla de convivència la nostra l’escola fomenta la relació i la coneixença entre alumnes d’edats i cursos diferents. Per això amb el projecte de Padrins i fillols treballem la convivència, la responsabilitat i la millora de les relacions personals gràcies a l’acolliment que els més grans fan als petits.

Així­ els padrins han d’esdevenir un model i un referent, i d’aquesta manera els fillols es poden preparar per ser padrins.

Cada inici de curs es fa un acte d’apadrinament on els fillols (alumnes d´I4) i els padrins (alumnes de 5è) es troben i comencen una relació d’ajuda mútua que durarà  dos anys.

Els nostres padrins i fillols fan trobades mensuals en les quals comparteixen activitats de lectura, de joc simbòlic, tallers de manualitats,...

 

12. Arts and crafts

Potenciem la capacitat de creació i expressió personal a través d’activitats plàstics on els infants estan en contacte amb materials diversos i treballen diferents tècniques plàstiques.

Aquestes activitats plàstiques es fan en llengua anglesa amb la teacher.

 

13.  Psicomotricitat

Els nens i nenes utilitzen el cos i el moviment per a explorar el món que els envolta. Les sessions de psicomotricitat són molt importants per al seu desenvolupament bàsic, emocional i social.

La psicomotricitat possibilita als alumnes expressar el propi desig, prendre consciència del propi cos, jugar de forma natural i espontània tot esdevenint els autèntics protagonistes de la seva activitat i desplegant la creativitat i l’organització lliure del temps i l’espai.

A les aules d’educació infantil posem en practica el mètode de Kinesiologia educativa Brain Gym que està  basat en la gimnàstica del cervell. És un recurs educatiu per aprendre i viure sense estrès que facilita la gestió de les emocions i del benestar.

 

14. Música

La música a  Infantil és del tot vivencial, passa per la descoberta, l’experimentació i la creació. Els nens descobreixen que amb la música a més de gaudir poden expressar moltes coses. A través de la música es treballen les qualitats del so, els instruments de percussió, cançons, danses, audicions,...

 

LA NOSTRA ESCOLA I LES FAMÍLIES

 

Entenem que la col·laboració de les famílies amb l’escola és una condició indispensable per que els nens i nenes s’adaptin sense cap problema i assoleixin els objectius proposats.

Al setembre es fa una reunió amb l’equip de mestres per explicar als familiars com funcionarà el curs i que cal tenir en compte. Cada trimestre s’elaborarà  un informe per donar-vos a conèixer l’evolució i el comportament de l’infant a l’escola.

La mestra s’entrevistarà  amb la família durant el curs. I sempre que el seguiment del nen o nena ho requereixi o sempre que els pares ho considerin oportúº es faran més entrevistes.

Mantindrem el contacte mitjançant la llibreta viatgera que permet la comunicació escola-famí­lia i famí­lia-escola.

 

HORARI

El nostre horari de l’escola és:

Acollida matinal

De 8:00 a 8:50h

Matí

Entrades: de 8:50 a 9:00h

Sortides: 12:55h

Tarda

Entrades: de 14:50 a 15:00h

Sortides: 16:55h

HORARI FLEXIBLE

Tot i que la nostra escola és aquest horari d’entrades, cal destacar que a educació infantil fem un horari flexible d’entrada per adaptar-nos al ritme de cada nen/a.

RECOLLIDA DELS INFANTS

A l’hora de sortir no deixarem marxar al nen/a amb cap persona desconeguda. Per això, quan els familiars no podeu venir a recollir-los ens heu d’avisar prèviament que vindrà  una altra persona i escriure per Clickedu  o per telèfon el DNI d’aquesta persona.Primària

a partir de 6 anys

En aquesta etapa, i com a continuació del camí iniciat a educació infantil, és on es consoliden els hàbits, els coneixements i les destreses fonamentals. És en aquesta etapa on passem del treball per capacitats al treball per competències.

A la nostra escola ens proposem que els nostres alumnes puguin desenvolupar les capacitats pròpies per a l’aprenentatge, que siguin capaços de ser crítics, de cooperar amb els seus iguals i adaptar-se a l’entorn social proper.

Els alumnes se senten motivats amb unes propostes educatives i docents que satisfan els seus interessos i necessitats, mitjançant unes metodologies innovadores que potencien el treball cooperatiu.

 Aquesta etapa consta de 3 cicles:

De 6 a 8 anys Cicle Inicial (1r i 2n de Primària)

De 8 a 10 anys Cicle Mitjà  ( 3r i 4t de Primària)

De 10 a 12 anys Cicle Superior (5è  i 6è de Primària)

 

Els nostres alumnes a Primària fan:

1.    Immersió lingüística en anglès.

La millor manera d’aprendre una llengua és contextualitzant-la al màxim possible. A educació primària pretenem que els nostres alumnes no només entenguin la llengua anglesa sinó que es vegin capaços de fer un bon ús i contextualitzar al màxim les situacions comunicatives.

Les mestres parlen únicament anglès amb els nostres alumnes i l’aprenentatge es realitza a través d’activitats i projectes que motivin als alumnes envers la llengua i cultura anglesa. 

Grups partits amb auxiliar nadiva, projectes internacionals, intercanvi amb Liverpool, llibres digitals i ús de noves tecnologies, escola trilingüe PIPE i certificacions oficials de Trinity entre d’altres, són el que fan possible l’èxit dels nostres alumnes.

 

2. Alemany a 5è i 6è Primària.

La nostra escola aposta per una immersió en llengües estrangeres. És per això que també hem començat a introduir una nova llengua com és l’Alemany. Els alumnes més grans de l’escola durant una hora setmanal s’han començat a endinsar en aqueta nova llengua.

3. Iniciació de l’italià a 3r. i 4t. de Primària.

Aquest any estem iniciant un projecte per aprendre italià. Els nens i nenes de cicle mitjà estem viatjant per les ciutats i pobles més emblemàtics d'Itàlia, on a cadascun d'ells aprenem significativament amb divertits jocs i ens assabentem de les curiositats que defineixen de cada lloc. Interioritzem vocabulari i el posem en pràctica per el dia de demà poder-nos moure per tot arreu amb seguretat i confiança.

 

4. Pla lector diari

 El pla de lectura que seguim en la nostra escola és una proposta per a tota l’etapa educativa, dissenyada per millorar la capacitat de comprendre textos i potenciar la lectura sistemàtica que recull les recomanacions que promou el Pla d’Impuls de la Lectura (ILEC), el qual s’articula al voltant d’aquests eixos: Saber llegir, Llegir per aprendre i Gust per llegir.

 

Diàriament introduïm estones de lectura a l’aula. Actualment estem immersos en un projecte internacional de lectura compartida amb una escola de UK i un altre de Polònia.

 

5. Projecte de Readers Wars. 3r. de Primària.

Entenent la gamificació com l’aplicació de normes i mecàniques que permetin als alumnes a descobrir, a tenir curiositat i a viure diferents experiències d’aprenentatge.

En aquest cas, en l’hàbit lector (millora de la competència lectora dels alumnes), la competència matemàtica i la comunicativa.

Gràcies a la narrativa i a la seva motivació per a la realització de la “cursa espacial”, s’ha submergit als alumnes en un aventura la seva mida, que fa que obtinguem resultats bastant satisfactoris i la seva motivació per la lectura augmenti considerablement.

El motiu d’escollir una gamificació era clar: donar un gir de 180 graus de la percepció que tenien els alumnes de la lectura i de les matemàtiques.

 

6. Projecte Giorgio’s. 4t de Primària.

 

L’alumnat de quart amb el Projecte Giorgio’s segueix el joc de crear el seu propi negoci: una pizzeria. Per tal d’assolir-ho han de sumar el major nombre de punts possible (que es bescanvien per euros) que  aconsegueixen mitjançant un qüestionari sobre un text proposat.

 Aquest projecte els motiva i fa que fer activitats com la lectura comprensiva, aprendre  nou vocabulari i tipologia de textos, fer càlculs amb bitllets i monedes, els resulti com un joc. Cada grup treballa perquè la seva pizzeria esdevingui un negoci rentable sense que hi hagi competitivitat entre grups, al contrari, treballa la cohesió de cadascun dels grups-pizzeria participants.

 

7. Certamen lectura

La lectura i l’escriptura són considerades eines primordials i bàsiques de la resta d’aprenentatges i, per tant, han de constituir un objectiu d’atenció preferent durant tota l’etapa d’educació obligatòria.

 El nostre centre participa en el Certamen amb un alumne de de cicle mitjà  i un altre de cicle superior. Hi ha un procés de selecció a l’escola i els alumnes que queden finalistes van un dia a fer lectura en veu alta amb altres escoles davant d’un jurat. És una experiència molt enriquidora i motivadora per la lectura.

 

8. Projecte Sant Josep TV a 4t. de Primària

és  un projecte interdisciplinar que es porta a terme a quart d’Educació Primària. Aquest projecte fomenta la motivació de l’alumnat en relació a la comprensió lectora i l’expressió oral i escrita mitjançant les noves tecnologies. L’alumnat busca informació, notícies, persones a qui entrevistar, prepara i redacta reportatges, preguntes, i estudia de cara a la gravació de les diferents parts del programa.

 

             

9.    Projecte de Ràdio a 5è de Primària

La ràdio és un mitjà  viu que promou la comunicació, facilita la lectura i la comprensió dels textos i agilitza les tasques de redacció dels alumnes. La ràdio resulta un estímul que potencia la cohesió social, el treball en equip i l’actitud cooperativa, tractant així la diversitat. També fomenta el debat, estimula la comunicació oral, ensenya a utilitzar la veu, amplia el vocabulari i, en definitiva, ensenya a expressar-se.

Els nostres alumnes de 5è de Primària actuen com a locutors de l’emissora del barri (Ràdio Star Terrassa) i desenvolupen les tasques de producció. La resta d’alumnes del centre escolar col·laboren i participen del projecte com a oients el dia de l’emissió de la ràdio que és el primer dimecres de cada mes.

 

10. Tallers de medi natural i social

 L’assignatura de medi és una matèria que ens permet preparar-nos i adaptar-nos als nous temps que viu la nostra societat. Medi, doncs, ens presenta una metodologia innovadora, acord amb la societat actual, on hi predomina la cerca autònoma, el treball grupal, el tractament òptim d’informació,... Així­ com l’adquisició d’eines per a desenvolupar criteris personals, formar pensaments crí­tic, flexibles i oberts a la descoberta d’informació.

 Pel que fa la nostra escola, l’assignatura de medi es divideix en 6 projectes, realitzats al llarg de tot el curs. Aquests projectes abasten tots els continguts a treballar i es poden classificar en dos grups (medi natural i medi social) depenent el temari tractat. Aquests projectes presenten una metodologia innovadora i activa, que permet a l’alumnat treballar, per exemple, la competència digital, entre d’altres.

 

11.    Science

A science els nostres alumnes amb la seva curiositat innata i les seves ganes d’aprendre, experimenten i juguen amb les diferents propostes que es realitzen. Tot això  amb un ambient immers a la llengua anglesa.

 

12.    Padrins i fillols

Dins del nostre Pla de convivència la nostra l’escola fomenta la relació i la coneixença entre alumnes d’edats i cursos diferents. Per això amb el projecte de Padrins i fillols treballem la convivència, la responsabilitat i la millora de les relacions personals gràcies a l’acolliment que els més grans fan als petits.

Així els padrins han d’esdevenir un model i un referent, i d’aquesta manera els fillols es poden preparar per ser padrins.

Cada inici de curs es fa un acte d’apadrinament on els fillols (alumnes de P-4) i els padrins (alumnes de 5è) es troben i comencen una relació d’ajuda mútua que durarà  dos anys.

Els nostres padrins i fillols fan trobades mensuals en les quals comparteixen activitats de lectura, de joc simbòlic, tallers de manualitats,...

 

13.    Educació Emocional

En el nostre Pla de Convivència li donem molt pes a l’educació emocional en els nens, ja que és la base de tota educació. Per això, tant a casa com a l’escola se’ls hi ha de proporcionar oportunitats perquè¨ siguin capaços d’identificar les seves emocions així com expressar-les i gestionar-les.

El nen/a que creix en una base d’educació emocional creix en confiança en si mateix/a, capaç de conèixer les seves capacitats, amb bona autoestima, amb bones habilitats socials i amb bones habilitats per resoldre conflictes de forma exitosa.

A la nostra escola seguim un projecte transversal des d’educació infantil fins a 6è de primària.

 Sintonies i relaxació: Rutines que es fan cada dia a l’aula per tal d’aconseguir un bon clima relaxant i benestar personal. 

Assemblea:

PPA (Pla Personal de l’Alumne):

Xic-i-mèdia: nens i nenes mediadors a l’hora de pati: A l’escola uns dels objectius importants és la relació amb els altres i la resolució de conflictes a través del diàleg i l’empatia. Per això tenim a les nostres aules dos nens/es que són els mediadors a l’hora del pati. Ells són els encarregats d’intentar donar solució als petits conflictes que poden sorgir en les estones de joc. Mitjançant la paraula els mateixos infants troben la solució de forma autònoma a aquest petits conflictes.

 

Racó de les emocions: Dia a dia, els ajudem a reconèixer i donar nom a les seves emocions, aprenent a gestionar-les.

 

14.    Projecte innovació: 

gamificació, TBP, Projecte interdisciplinar on treballem tots els continguts curriculars a través de la gamificació, metodologia innovadora de treball basat en el joc. A partir d’aquest projecte treballem la competència digital i fomentem la motivació de l’alumnat.

  

15. Aprenentatge cooperatiu

És una metodologia d’aula en la que es fa un ús didàctic de grups reduïts per afavorir la inclusió de tots els membres . Es treballa des de Educació Infantil fins a 6è de Primària.

  

16.  Educació Artística.

Potenciem la capacitat de creació i expressió personal a través d’activitats plàstiques on els infants estan en contacte amb diferents materials i treballen diferents tècniques plàstiques.

 La música és important en el desenvolupament dels nens/es ja que incideix d’una manera natural en els aspectes cognitius, motrius i emocionals.

 A la nostra escola la especialista de música treballa amb els alumnes d’educació primària les qualitats del so, els instruments de percussió, cançons, danses, audicions,... i també treballen la partitura amb la flauta.

 Aquestes activitats es fan en llengua anglesa amb la teacher.

 

17. Competència digital

Per poder interactuar amb normalitat a la societat actual és indispensable que els alumnes siguin competents digitalment. És per això que a la nostra escola, mitjançant els Ipads i els ordinadors portàtils, treballem les habilitats, coneixements i actituds que els nostres alumnes han d’anar assolint durant l’educació primària.

 

Les competències digitals són transversals i poden ser utilitzades per tractar problemes i situacions de qualsevol àrea curricular.