PROJECTES

A continuació trobareu els projectes més destacats de l'escola.PROGRAMA DE TV SANT JOSEP

TV Sant Josep és un projecte interdisciplinari que es porta a terme a 4t d'Educació Primària. Aquest projecte fomenta la motivació dels alumnes en relació a la comprensió lectora i l'expressió oral i escrita a través de les noves tecnologies. Els alumnes busquen informació, notícies, gent per entrevistar, elaborar i redactar informes, preguntes i estudiar per a la gravació de les diferents parts del programa.READER WARS

El projecte ‘Reader Wars’, que es duu a terme a 3r de primària, pretén treballar la comprensió lectora i la narrativa d’una forma gamificada, motivant als alumnes a llegir d’una manera lúdica i contextualitzada.GIORGIOS’S PIZZA

El projecte Giorgio’s Pizza el duen a terme els alumnes de 4t de primària. Gràcies a aquest projecte treballen la lectura de forma gamificada amb la intenció de crear el seu propi negoci, sumant tants punts com sigui possible a través de diverses comprensions lectores milloren els seus restaurants.


 PÒDCAST

Els alumnes de 6è de primària realitzen un projecte de Pòdcast. Per grups, preparen un seguit de temes per poder debatre. D’aquesta manera, de forma autònoma graven les seves produccions i les editen utilitzant noves tecnologies. Això els motiva a investigar sobre diverses temàtiques i millorar les seves eines lingüístiques.


 XIC-I-MÈDIA

Dins el Pla de Convivència de l'escola, un dels objectius importants és la relació amb els altres i la resolució de conflictes d'una manera natural i relaxada. Per això tenim dos nens/es a les nostres aules que són els mediadors a l'hora del pati. Són els encarregats d'intentar resoldre els petits conflictes que puguin sorgir durant el joc. Mitjançant la paraula, els mateixos infants troben la solució d'aquest petit conflicte de manera autònoma.PROGRAMA DE RÀDIO: SANT JOSEP FM

Els alumnes de 5è duen a terme un projecte de ràdio, on preparen cada mes un programa i fan de locutors a l’emissora del barri (Ràdio Star Terrassa). La resta d’alumnes de l’escola col·laboren i participen en el projecte com a oients el dia de l’emissió de ràdio, que és l’últim dimecres de cada mes.